TIMESYNC

Litet program som justerar datorns klocka mot en tidsserver (ntp.lth.se) över Internet på bråkdelen av en sekund. Programmet visar ingenting på skärmen, den justerar bara tiden – ingenting annat! Lämplig att lägga i Autostart-katalogen för att automatiskt justera datorns klocka varje gång Windows startas, eller bara kör programmet vid behov.