TidsBudget

TidsBudget är ett program som ger dina barn en begränsad tid framför exempelvis datorspel. Sätt ett lagom antal timmar som fylls på exempelvis en gång i veckan.

TidsBudget märks inte! Bara en liten ikon bredvid klockan i skämens nedre högra hörn syns. När ikonen har en liten blixt över sig innebär det att användaren har program igång som minskar dennes tillgängliga datortid.

Användaren kan när som helst genom att föra musen över ikonen se hur mycket tid han/hon har kvar. När tiden tar slut så stängs de program som minskat användarens tid, och enbart utvalda program, dokument eller webbsidor kan nyttjas till dess att ny tid fylls på.

Du kan nämligen som förälder välja vilka dokument, webbsidor, och program som ska strunta i denna tidshantering. Dessa kan alltid användas, även när användartiden är slut.