TestMe

TestMe är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att skapa, administrera och testa olika sorters datorprov och kunskapstester.
Dessutom kan du enkelt skapa enkäter och frågeformulär samt genomföra Utvärderingar med TestMe.
Några av många tänkbara användningsområden är utbildning, validering, kvalitetsanalyser, certifiering, personalenkäter, kundundersökningar mm.

TestMe är utvecklat för att kunna användas överallt där det finns behov av att testa kompetensen och/eller utvärdera verksamheten vare sig det är hos enstaka eller en grupp av personer.
TestMe kan användas inom alla nivåer av utbildning från grundskola till universitet såväl som till kompetensutveckling i mindre och större företag.
Det du behöver är tillgång till minst en dator eftersom Prov och Utvärderingar både skapas och testas i datorn.