Stockmanager

Stockmanager är ett program för att se historisk kursutveckling med möjlighet att nyttja teknisk analys. Programmet hämtar kurshistorik från Yahoo.