Resistenstabell

Resistenstabell är ett program för de som arbetar med kemikalier och vill veta vilka material som är resistenta för en kemikalie. Med en enkel men kraftfull sökfunktion hittar man lätt den/de sökta kemikalierna. Därefter visas de material som är testade med den valda kemikalien.

Med filtreringsmöjligheter kan man välja vad man vill se, både vad det gäller material, värden, koncentrationer samt temperaturer. Kemikalierna kan finnas namngivna på tre språk; Svenska (standard, finns alltid angivet), Engelska samt Tyska.

En stor mängd data finns i databasen som medföljer. Det går även att lägga till egna kemikalier och material samt att relatera dessa med varandra. Ifrån programmet kan man uppdatera databasen över Internet efterhand som vi lägger till data.