Printdeb service

Printdeb är en applikation som körs som en Windowstjänst, den övervakar de skrivare som är utdelade i ett nätverk eller lokalt installerade skrivare. All information sparas i en databas och kan även kommas åt via web services för t ex enkel presentation på en hemsida eller ett intranät.

Tjänsten kan kontrolleras via ett program som kan minimeras till Windows system tray. Detta program kan köras antingen på svenska eller engelska.