PPM Fonder

Med PPM Fonder 1.1 kan du på ett enkelt sätt se hur dina pensionspengar förändras i värde. Med detta program kan du spara dina fonder med namn, fondnr, antal fondandelar, kurs och kursdatum. Kursen på dina fonder publiceras i dagstidningar, internet och på Text TV. Vart efter du registrerar kurser kan du lätt se med en kurva i en graf hur dina fonder förändras. Ju oftare du registrerar kurserna desto snabbare kan du se om dina fonder sjunker i värde och därmed kan du rädda dina pensionspengar i tid. Det går att se hur stort pengarinnehav du har totalt hos PPM, men även fördelat på varje fond. Man kan se en graf för alla fonder tillsammans eller en graf för en fond i taget inom en tidsperiod som man också väljer.
Programmet fungerar på Windows 95/98, NT, 2000, XP och ME.