Pc-Plan

Programmet är avsett att hantera skogsbruksplaner och möjliggör att alltid ha en dagsaktuell skogsbruksplan. Programmet fungerar lika bra till små skogsfastigheter som till fastigheter på flera tusen hektar. Programmet kan även hantera flera separata fastigheter/brukningsenheter. Programmet hanterar även målklasser/naturvårdshänsyn för framtagande av så kallade ’gröna’ skogsbruksplaner.