Påminnaren

Programmet är mycket enkelt att använda. Klicka bara på ett datum så kommer ett inskrivningsformulär fram där du fyller i medelandet (och ev. tid). På formuläret går även att fylla i X antal dagar i förväg som man vill bli påminnd. Fyller man dessutom i klockslag så blir man även påminnd vid detta klockslag den aktuella dagen.

– Med födelsedags funktion.

– Med ljud till larmen.
– Med ”Återkommande” larm (larm som återkommer t.ex 1/mån el. 1/kvartal).
– Möjlighet att skapa genväg till programmet i Autostart.
– Lista över inskrivna larm ett år framåt.
– mm.