OrdSnurra

OrdSnurra är ett program som syftar till att vrida och vända på ord, vränga dem ut och in, och kasta ur sig de mest häpnadsväckande resultat i alla både tänkbara och otänkbara kombinationer.

Det är och har alltid varit en dröm för mig, att kunna skapa ett sådant program, eftersom jag är så barnsligt förtjust i ordets makt och betydelse, samt det komiska och bisarra som ett felvänt ord kan associera till. Det är ju detta det egentligen handlar om – associationer. Vad vore t ex komik och komedi utan ord och de bilder som orden ger upphov till ? ! Därför har jag alltid funderat över hur man på matematisk väg, systematiskt skulle kunna vränga ord och meningar, och nu tror jag mig ha skapat ett sådant system.

Detta program går mycket systematiskt tillväga, men ger inte nödvändigtvis resultaten i bokstavsordning, och är dessutom helt oberoende av och okänsligt för hur slagfärdiga ord som bildas.

Förvänta dig således alla såväl tänkbara som otänkbara presenterade varianter av inmatad text. Men programmet presenterar ingen ordbyggnad som strider mot normerna i det svenska språket, genom att det filtrerar uppkomna kombinationer och släpper fram endast dem som i möjligaste mån går att försvara som ord !

Det är ju uppenbart att ju fler tecken en inmatad text består av, desto fler varianter blir det och desto längre tid tar programmet på sig att processa. Detta program begränsar inmatningen till 20 tecken, men redan där uppgår antalet variationer, otroligt nog, till miljoner !

Mycket nöje !