OmniValue

OmniValue är ett avancerat verktyg för att hantera finansiella tillgångar såsom aktier, fonder, obligationer, bankkonton, valuta, kontanter, och skattekonton. Indata till ett OmniValue dokument består huvudsakligen av finansiella transaktioner. Alla typer av transaktioner kan matas in, från insättningar och uttag på ett bankbesked till en split eller utdelning på en VPC blankett. Transaktionerna bygger upp de finansiella tillgångarna, vilka kan analyseras med avseende på marknadsvärde, ökning/miskning, kassaflöde, investering, omsättning, inkomst, avkastning och skatt. Nyckeltalen beskrivs även med grafer som visar data per år, per komponent, och per typ av värde. Programmet stödjer dessutom uppdatering av aktiekurser från Internet. Aktier, fonder, och obligationer på de flesta större finansmarknader runt om i världen kan användas som referenser i ett OmniValue dokument. OmniValue beräknar skatt både enligt genomsnittligt omkostnadsbelopp (GAV) och schablonmetoden (både metoder får användas samtidigt), och väljer automatiskt den metod som ger den lägsta skatten.