OLAP Reporting Tool for Excel

Data kan kombineras och jämföras utan begränsningar. Applikationen ansluter till en .cub fil eller direkt till Microsoft Analysis Server. Ingenting installeras på klienten – kör bara .exe-filen, så söker den efter .cub filer eller låter dig ansluta till servern. Övriga egenskaper:
Visa pivåtabell, graf eller båda delarna
Filtrera data
Välj detaljnivå på data
Exportera till Microsoft Excel
Spara bilder av grafer som .gif-filer
Ingen klientinstallation – använder funktioner som redan finns inbyggda i Microsoft Excel 2000/2002/XP, 2003 och 2007
Generera de rapporter du själv önskar
Multipla grafer
3-D grafer
Beskriv rapporterna med kategori och underkategori eller med fri text.
Kompatibel också med Internet Explorer 7, Microsoft Vista och Office 2007