Ninox Jaktstigen

Jaktstigen vänder sig till dig som är engagerad i jakt, fiske, vilt- och naturvård och har behov av att flexibelt kunna hantera och presentera information på kartor, i tabeller och/eller rapporter.

Nyheter i Ninox Jaktstigen 7.0
I ver. 7.0 har tillkommit funktioner som breddar dina användningsmöjligheter. Bland viktiga förändringar kan nämnas att du nu kan:
– läsa in/ spara kartbilder både i RT90 och det nya nationella
referenssystemet SWEREF99.
– hantera gps-data i båda dessa referenssystem.
– använda gps med sjökort (SWEREF99).
– spara/ anpassa kartbilder tillgängliga i Lantmäteriets RIK-format.
– hantera positions- och spårdata från / till GPS-mottagare som kan läsa
in/ spara sina data i GPX-format. Det gäller för praktiskt taget alla
nyare typer av GPS-mottagare.

Bland andra förändringar kan nämnas:
– förenklade rutiner för redigering och tillägg av poster i tabeller
– tabeller kan sorteras på fält och skrivas ut på papper eller till PDF-fil
– ID-beteckningar för alla symboler kan vid behov visas på kartan
och även visas på utskrifter
– musens rullknapp kan användas för zoomning
– förhandsgranskning av kartutskrifter.