Musspelet

Målet med spelet är att samla så många poäng som möjligt. Poäng samlar du genom att klicka på brickor som visar gröna siffror. Varje klick på en grön siffra ger lika många poäng som siffran visar. Akta dig för de röda siffrorna, de ger minuspoäng istället!

Om du får syn på brickan med det glada ansiktet ska du genast klicka på det, det ger 50 poäng. Akta dig noga för det förskräckta ansiktet som ger 100 minuspoäng.