MLog-E Logger

Loggern loggar automatiskt temperaturer till en databas. Dessutom finns en modul där du kan skriva in bl.a. dina kWh-avläsningar (ex. huset, värmepumpen mm), värmepumpens driftsdata och vattenmätarens avläsning. Dessa avläsningar gör du en gång per månad.

Alla resultat presenteras grafisk och enkelt i en skild Graf-modul. Du väljer tidsperioden och de temperaturgivare som du vill se eller den månad du vill se energiförbrukningen för. Den sökta datan kan exporteras till Excel.

F.o.m version 1.1.5 kan man nu även importera loggade temperaturer från Lämpömittari- och Richards temperatur logger.

En annan modul är Memo-modulen där du kan skriva in dina korta minnesmeddelanden (typ gula lappar).

För att logga temperaturer behöver du givare. Dessa kan beställas från tillverkaren och fungerar enligt plug & play principen – ingen teknisk kunskap behövs för att ansluta dem till PCn. Programmet stöder 30st givare. Temperaturloggningen kräver en ledig serieport (9-pin) i datorn.

Progammet är 30-dagars fullt fungerande shareware. Efter provperioden kan du registrera programmet för att ta bort tidsbegränsningen.