Message

Message är ett litet meddelandesystem mellan datorer. En historik på mottagna meddelande finns liksom kvittens på att skickat meddelande gått fram.