Matteleken

Den här övningen har jag kört med mina matematikelever i snart 30 års tid. Det har funnits två versioner i svensk tv. Reglerna skiljer sig lite åt. Programmet har många övningar av olika svårighetsgrad med facit. Det som är kul är att man faktiskt kan se sin egen utveckling till strategiskt tänkande. Man förfinar hela tiden beräkningarna efter en första hypotes. Kreativt! Jag är glad att jag nu äntligen gjort en version i Visual Basic. I version 2.0 kan datorn ge förslag på lösningar.I version 2.1 har ett litet programfel vid datorberäkningar rättats.