Matteleken

Den här övningen har jag kört med mina matematikelever i snart 30 års tid. Det har funnits två versioner i svensk tv. Reglerna skiljer sig lite åt. Programmet har många övningar av olika svårighetsgrad. Det som är kul är att man faktiskt kan se sin egen utveckling till strategiskt tänkande. Man förfinar beräkningarna allteftersom. Kreativt! Till sist kan man be datorn om en lösning. I version 3.0 har kommentarerna blivit betydligt flera och mer personliga. Om Du kör WindowsXP bör du ha servicepack 2 installerad för att installera programmet smärtfritt.