ManPlan Compact

Schemaläggning
Med schemaläggaren skapar du scheman och får överblick hur bemanningen ser ut för både för anställd och för företaget som helhet. I ManPlan kan du också lägga upp resurser och kunder som du planerar och knyter till personalens arbetspass. Du kan även kontrollera att personalens scheman inte bryter mot EU’s arbetstidslagar.

Arbetspass
Arbetspass som återkommer ofta kan registreras med arbetstid och raster och underlättar vid personalplaneringen för att snabbt lägga schema och samtidigt se hur mycket tid som är schemalagd. Nu kan man även publicera personalens scheman till manplan.se så personalen själva kan logga in så se sina arbetstider.

Schemaregler
Med schemareglerna skapar man automatiskt återkommande arbetspass enligt regler man själv definierar. Det kan vara arbetspass som återkommer med visst intervall och dom här passen kan också knytas till företagets resurser och kunder om man vill.

Shemamallar
Programmet har också funktioner för att skapa rullande sceman med valfritt antal veckor eller veckomallar för att enkelt lägga ut nya arbetspass.

Rapporter
I programmet kan man skriva ut både grafiskt veckoschema och listor på personalens arbetstider för valfri period. Rapporter kan exporteras till excel, pdf m.f.