Läseboken

Ett program för läsinlärning med inläst tal och ljudning av bokstäver. Lämpligt för klass 1-3 och förberedande.

Läseboken innehåller ett stort välstrukturerat övningsmaterial. Tonvikten ligger på enkla ord och meningar. De första 8 ordlistorna innehåller ord som stavas ljudenligt. Sedan följer ordlistor med ord som börjar ljudenligt och slutar med kort vokal, ord med dubbelteckning mm. Slutligen finns ett mindre material med ng-ljud, ck-stavning mm.