LANeye 2.3 Small Network Edition

Använder någon obehörig ditt nätverk?
Om du svarar nej på den frågan hur vet du isåfall det?
LANeye 2.3 Small Network Edition är ett lättanvänt program för intrångsövervakning i hemnätverk och fåmansföretagsnät. LANeye avlyssnar trafiken i nätverket och avslöjar alla datorer, skrivare, trådlösa accesspunkter, servrar, brandväggar, ja alla enheter som kommunicerar på nätverket.
Om en ny okänd enhet försöker ansluta till ditt nätverk upptäcker LANeye det omedelbart och larmar och blockerar den anslutande enheten från att få tillgång till nätverket. Har du en WLAN-accesspunkt kan någon i din närhet enkelt koppla in sig på ditt nät. Har du en oskyddad nätverkskabel som tex. går via en källare där obehöriga kan komma åt din nätverkskabel kan någon koppla in sig via den på ditt nät.
Vilka datorer finns egentligen på ditt nätverk? LANeye kan ge dig svar på den frågan. Nya datorer som LANeye hittar läggs upp på en lista för okända enheter. För att ge de okända datorena tillgång till nätverket flyttar du enkelt dem från listan över okända enheter till en lista över kända enheter. Då kommer fortsättningsvis datorn kunna ansluta och bli en del av nätverket.
LANeye detekterar inte bara nya okända enheter. Om en känd enhet skulle bete sig oväntat eller misstänkt larmar och blockerar LANeye även denna. Det kan nämligen röra sig om en oönskad dator som försöker imitera en av dina kända datorer. LANeye detekterar om enheter oväntat byter namn, önskar ingå i en annan arbetsgrupp eller domän, efterfrågar en IP-adress i ett annat adressområde än väntat eller om en dator gör oväntat många repeterande anslutningar på kort tid. LANeye registrerar alla anslutningsförsök dina datorer och andra nätverksenheter gör och lägger upp en incidentlogg över händelser för varje enhet. Händelserna beskriver i klartext vad som inträffat och vad som kan vara troliga orsaker till händelsen men också vad som kan vara intrång. LANeye för också statistik över enheters aktivitet som presenteras grafisk.

LANeye är inte någon brandvägg. LANeye skyddar ditt nätverk genom att lägga sig i anslutningsförfarandet och skickar nekande datapaket till den anslutande enheten.
LANeye 2.3 Small Network Edition är uppföljaren till den tidigare populära versionen LANeye 1.6. LANeye 2.3 finns också i en variant för större nätverk och heter då LANeye 2.3 Professional Edition. LANeye kan köras på valfri dator i nätverket. Har enkel installation, inbyggt hjälpsystem och guider som hjälper dig att aktivera LANeye. Läs mer om LANeye på vår webbplats.