KBase for Outlook

Inget extra fönster – kunskapsbas inne i Outlook
Ingen ny klientinstallation
En miljö som användarna redan känner igen
Möjlighet att arbeta off-line
Lätt att använda
Sökning på all text
Fungerar med Outlook 200 och högre
Formatering, html och bifogade filer
Välj problemkategori och problem typ eller skriv in det du saknar så visar KBase det nästa gång
Publicera artiklarna till .html-sidor med innehållsförteckning ordnad efter problemkategorier och problemtyper.
Använd KBase fristående eller tillsammas med min applikation för support och informationsdelning, Public Folder HelpDesk for Outlook
Priser:
875:- utan support
2550:- med ett års support + statistikprogrammet OLAP Reporting Tool for Excel