Kalles Spellista

Lägg programmet i den katalog där du har dina mp3-filer.
Programmet listar mp3 filerna i den katalogen och underkatalogerna.
När en fil spelats klart spelar programmet nästa fil automatiskt.