jsiServiceManager

Det låter dig Starta/Stoppa/Pausa/Starta om tjänster i Windows från en meny i aktivitetsfältet.

Du kan gruppera tjänster och gömma grupper där inte alla tjänster finns på den aktuella datorn. På så sätt kan du använda samma inställningsfil för flera datorer.

Microsoft .Net Framework 3.0 är ett krav, men det fungerar i Windows Vista och Windows Server 2008 utan extra nedladdning.