Hex Color

Använd detta program för att blanda grundfärger och få ut dess Hex-värde för användning i hemsidor. Programmet visar hela tiden hur färgen kan förändras med hjälp av färgövergångar kopplade till varje grundfärgs reglage. Utöver dessa färgövergångar visas ett liggande och ett stående spektrum där färger kan plockas. Dubbelklicka på färgrutan för att kopiera färgkoden till Urklipp. Tryck på tangenten F12 för att visa aktuell färg över hela skärmen. Tryck på tangenten F8 för att växla till endast webbsäkra färgövergångar.