Hemekonomi

Med detta programmet får du en bra kontroll över din hemekonomi. Det finns möjlighet att lägga in dagliga utgifter som registreras och summeras. Det går att skriva ut snygga rapporter som du kan designa själv med hjälp av ett designverktyg. Inkomster och utgifter kan visas grafiskt i form av diagram.
Det går att skapa obegränsat antal nya databaser så att olika användare kan ha sina egna uppgifter i sina egna databaser.
Det finns ett backupsystem där du kan ta backuper på alla dina inlagda uppgifter samt återställa förlorade data inifrån programmet.