HelpDesk OSP

Med HelpDesk OSP för Outlook och SharePoint/Office Live får verktygsfältet i Outlook knappar för att skapa helt nya ärenden eller konvertera e-brev till listobjekt i SharePoint/Office Live. Bifogade filer, bilder, .html, prioritet och avsändarinformation ‒ allt kommer med. Konverteringen från e-brev kan ställas in så att den sker automatiskt. Alla SharePoint/Office Live-listor stöds och kan anpassas fritt. Lösenordet sparas krypterat. Den första användaren konfigurerar samspelet mellan SharePoint/Office Live för alla. E-posttråd gör att alla ärenden som gäller samma fall hamnar i samma listobjekt.

Samspelet mellan Outlook och SharePoint/Office Live konfigureras i Outlook, men för övrigt gör SharePoint det mesta av jobbet. Detta ger stora möjligheter till anpassning av produkten för den egna organisationens behov. Integrerat kraftfullt statistikverktyg. Välkommen att ladda ner HelpDesk OSP och prova i trettio dagar utan några förpliktelser. Om du tycker om applikationen är det bara att registrera den och fortsätta använda den.