Hadan hembudget

Lekande lätt skrivs hemmets inkomster och utgifter in i en databas för att sedan presenteras på skärm, i diagram eller i rapport. Hembudgeten kan följas upp med hjälp av hembokföring för att se utfall mellan uppskattade och verkliga värden i hemekonomin. Se hemsidan www.hadan.hem.nu eller www.hadan.se för instruktion och download för Hadan systems.