Hadan fakturering

Lekande enkelt skrivs kund, produkt och order in i en databas för att sedan användas för fakturering via brev eller epost samt för bevakning av att kunden gör sin inbetalning. Kan även användas för leverantörsorder och internorder.
Se hemsidan www.hadan.hem.nu eller www.hadan.se för instruktion och download av Hadan systems.