Hadan bokföring

Bokföring och budgetstyrning blir enkelt med Hadan systems som kan användas för att skriva in kontoplan, budget och affärshändelser i en databas med syftet att när som helst kunna betrakta ekonomisk ställning, periodresultat och utfall. De ekonomiska händelserna är kopplade till kontoplanen på ett sådant sätt att de direkt kan redovisas i diagram och rapporter. Se hemsidan www.hadan.hem.nu eller www.hadan.se för instruktion och download av Hadan systems.