Grahn’s SmartCopy 2oo4

Grahn’s SmartCopy är ett program för att
kopiera/flytta filer och mappar i serie.
Programmet lägger till varje objekt i en kö
som sedan kopieras/flyttas i serie istället för
parallellt. Denna metod ökar prestandan
avsevärt.

Precis som varje van användare vet så
kan man få en ”Drag ’n Drop meny” att dyka
upp om man drar en fil(er)/mapp(ar) med
höger musknapp. Med denna meny kan man bland
annat kopiera och flytta objekt.
SmartCopy lägger till menyvalet ”Lägg till i kö”.