GK Backup

Ett program som tar backup på dina viktiga filer. Möjlighet till schemaläggning. Fungerar även över nätverk. Versionshantering för att spara flera ändringar av samma filer.