Funktionsritning

PROGRAM SOM RITAR MÅNGA OLIKA FUNKTIONER, matematik A, B, C, D )
(linjära, 2:a grads, 3:e grads, rationella, exponentiella och sinus/cosinus funktioner)
För dig som vill eperimentera lite!
I det här programmet kan du hämta övningar (Arkiv, Öppna) Exempel
Eller skapa övningar till andra personer.

Programmet körs bäst i 800×600 punkter.