FunktionerOchGraferWXP

Jag har anpassat mitt tidigare program så att det ser bra ut under WindowsXP som gärna vill ändra färger och fönster. Programmet är utvecklat under XP.
Innehåll:
Koordinatsystemets delar, plotta punkter. Test.
Räta linjens ekvation. Om du ritar en linje i koordinatsystemet får du linjens ekvation. Funktionsbegreppet, funktionsmaskinen, plottning av grafer, värdetabeller. Tolka olika diagram. Potenser, potensekvationer, exponentialekvationer. Andragradsfunktioner, symmetrilinje, tangenter, tang.ekv, nollställen, faktoruppdelning av andragradspolynom (heltalsvärden)
Ett bra träningsprogram för dig som vill satsa på matematik. Prova!