Folder HelpDesk

Public Folder HelpDesk är perfekt för kundtjänstavdelningar, IT-team och andra organisationer och grupper som ger support för varor eller tjänster. Applikationen är är baserad på Exchange gemensamma mappar, genom vilka ett stort antal användare kan dela information på ett enkelt men effektivt sätt. PF HelpDesk kan också installeras i en delad brevlåda.
E-postmeddelanden förvandlas till supportärenden, med bifogade filer och .html. Ärenden kan också sändas in till helpdesken via ett webbformulär.
Ärendena kan sökas, sparas i en kunskapsbas och konverteras till Outlook-Uppgifter för att synkroniseras med en PDA. Kundinformation, problembeskrivning, status, lösning, tidsåtgång och ytterligare information lagras i PF HelpDesks ärendeformulär, som kan anpassas till den egna organisationens behov. E-posthistoria, automatiska meddelanden, FAQ-svar och många andra finesser.
PF HelpDesk har också en kunskapsbas och ett kraftfullt statistikverktyg som ger beslutsstöd. Produkterna med varumärket kalmstrom.com Business Solutions kommer från det svenska familjeföretaget Tallstugans förlag HB men säljs över hela världen.