ewFTPcopy

för att göra backup till en FTP-server på internet eller intranet, gör gärna egna genvägar med färdiga backup parametrar,

exempel:
ewFTPcopy ”c:mina dokument” ”ftp://namn:password@ftp.server.com/mina dokument”

endast kopiering av nya och ändrade filer,
alla ftp-servers kanske inte har datum-funktion
eller har olika tidszoner så det fungerar kanske inte alltid.