ewcopy.exe

för att göra backup från mapp till annan mapp,

gör gärna genvägar med färdiga backup parametrar

exempel lokal dator:
ewcopy ”c:mina dokument” ”d:backupmina dokument”
eller över nätverket:
ewcopy ”c:mina dokument” ”\datorXbackupmina dokument”