Copéma Tips

Med Copéma Tips garderar du så mycket du vill och väljer sedan bort de rader inom ramen som du inte anser vara spelvärda. Bortvalet av rader gör du genom att sätta olika krav och villkor på raderna. Du väljer alltså ut de bästa raderna i ett större system. Det förbättrar dina chanser.
Om du vill minska radantalet ännu mer finns en mycket bra reduceringsmetod. Du garderar med procent. Till varje match har du 100 procent tecken som du fördelar valfritt på 1, X och 2, till exempel 100-0-0 (säker 1:a), 50-30-20 (helgard. varav hälften är ettor). När datorn sedan tillverkar rader får olika tecken olika stor chans att komma med i raden. Chansen motsvarar den procent du valt. Resultatet blir ett system med varierande reducering. Där vinstchansen är störst, enligt dina garderingar, blir reduceringen minst.
När systemet är klart kan du låta skrivaren fylla i kupongerna eller sända in filen med raderna direkt till Svenska Spel via Internet. Det senare alternativet är både enkelt och smidigt. Du behöver inte fylla i en enda kupong utan bara logga in till Svenska Spel, välja ”Egna rader” och överföra filen.