Håller reda på inpasseringskort, matkuponger, nycklar m.m. Utdata sorterad per lärare ...

NätLex är ett program som översätter ord mellan svenska och engelska ...

Detta program renderar matematiska talföljder varefter användaren ska finna nästa tal ...

Detta program tillåter repetition av en lista med frågor. Svaren verifieras ...

Med Glosförhöraren lär du dig dina glosor roligare och snabbare. I ...

När Din skola inte har råd med fler system, fler frånvarotimmar, ...

Svårt att veta om du kan glosorna du har i läxa? ...

Multiplikationsträning – tabell 2 – 19. ...

Ett helt ’3D-dimensionellt’ planetarium – besök solsystemets planeter, eller hudratusentals av ...

Protonia 1.0 är ett dataprogram men i form av periodiska systemet. ...

Ett antal övningar för gehöret – kräver Flash i webbläsaren ...

Jag har anpassat mitt tidigare program så att det ser bra ...

TestMe är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att skapa, administrera ...

Den här övningen har jag kört med mina matematikelever i snart ...

Solsystemet i 3D v3.8 visar ett avancerat snurrande 3D solsystem med ...

Månfas 2.0 (freeware) visar aktuell månfas för dagens datum som en ...

Ett starkt konkurrenskraftigt glosförhörsprogram med ett enkelt gränssnitt och 4 olika ...

Multimix är ett lättfattat och lärorikt multiplikationsprogram. Man kan träna tabellerna ...

Metoden används för att finna nollställen till funktioner på formen f(x)=0. ...

Tabellträning (Addition, subtraktion, multiplikation och division). ...