Krypterade Anteckningar är en texteditor där all text sparas krypterad med ...

När man ska registrera sig som medlem på en webbplats behöver ...

Nu även med skydd i form av en dold bootsektor. Med ...

Nu även med skydd i form av en dold bootsektor. Med ...