Calendar Browser

Med Calendar Browser är det lika lätt att boka en resurs som att lägga in ett möte i Outlooks kalender. Calendar Browser baseras på Microsoft Exchange server. Resurserna lagras på servern, antingen i en gemensam mapp eller som ett Exchange e-postkonto – eller båda.

Med Calendar Browser kan du visa flera kalendrar samtidigt.

Med sökfunktionen i Calendar Browser kan du lätt hitta lediga resurser. Ange datum, tid och antal sittplatser, så visas bara de lediga resurserna.

Med Calendar Browser kan du beställa tilläggstjänster – som kaffe, skrivmateriel eller IT-utrustning – samtidigt som du bokar. Bokningarna kan också knytas till projekt (personer, enheter, kunder etc.).

Med Calendar Browser är det lätt att boka rätt resurs med hjälp av .html-beskrivningar av varje resurs, med texter, bilder och länkar som ger information om resursen.

Calendar Browsers översiktsdel ger en klar bild av hur resurserna används på kort sikt, medan det kraftfulla statistikverktyget gör det lätt att studera resursanvändningen på längre sikt.

Prova den fulla versionen i 30 dagar utan några förpliktelser!