Calc++

Programmet låter dig klippa och klistra i formler, samt göra avancerade beräkningar med stöd för variabler och funktioner.