Bokis

Bokföringsprogram för det lilla företaget eller föreningen. Bokföringen kan göras i valfri BAS-kontoplan. Samtliga konton kan användas och det finns ingen begränsning av antalet verifikationer som kan bokföras. En utförlig handbok följer med programmet och finns under Hjälp i programmets menyrad.

Bokföringsarbetet underlättas av automatisk verifikationsnumrering, snabbkonteringar och möjlighet att välja flera verktyg. Ur huvudboken kan saldolista och kontoutdrag enkelt tas fram. Rapporterna omfattar momsrapport, balansrapport, resultatrapport samt egen rapport som kan vidarebehandlas i kalkylprogram t ex Excel. Utförlig beskrivning finns på programmets hemsida http://www.bokis.info