Bokatid

Bokatid är ett tidsbokningsprogram som kan användas för diverse tidsplaneringar.
Programmet kan konfigureras med användarens egna etiketter till textrutorna.
Det går att lägga in obegränsat antal olika kategorier för att på så sätt få bokningarna organiserade efter ett visst system.
Programmet styrs med hjälp av kalendern. När ett visst datum markeras i kalendern visas alla bokningarna som är inlagda i det datumet och den valda kategorin. Det går även att visa alla kategorier på ett visst datum samt visa alla månadens bokningar.
Programmet har en huvudsida (Se bilden) som visar en tabell med bokningar, samt en detaljsida som visar detaljer för varje bokning.
OBS bilden är bara ett visningsexempel med namn och adresser. Användaren kan själv välja vad som ska skrivas in.
Det finns söksystem och ett inbyggt backupsystem.
Det går att skapa obegränsat antal nya databaser i programmet.

Nyheter i version 1.1:
Kalendern visar nu hela årets månader.
Bokatid använder nu accessdatabaser vilket innebär att programmet kan köras i nätverk.
Kalendern visar alla svenska helgdagar.
Möjlighet att skriva in egna specialdagar i kalendern. Specialdagarna blir markerade.
Det går nu att skriva stopptider.
Detaljsidan går nu att skriva ut.
Möjlighet att exportera utskrifterna till följande format: Text, Excel, Word, HTML samt PDF.