BG Kalkyl

Ett smidigt program för att beräkna jämförelsetalet utifrån ett gymnasialt slutbetyg. Programmet har över 1000 kurser registrerade i en databas och fyller automatiskt i kursens namn och antal poäng när Du matar in kurskoden.

Genom att bara mata in kursernas koder sparar du tid och besvär eftersom programmet automatiskt kompletterar det Du matat in. Vilka koder de olika kurserna har står ofta angivet på ditt betygsdokument eller studieplan.