ArtWeb Generator

Med ArtWeb kan du automatiskt skapa WEB-sidor som beskriver din konstsamling. Det som är speciellt med ArtWeb Generator är att man kan samla stora mängder information, referensmaterial, länkar etc. som presenteras tillsammans med bilden. Hur resultatet skall se ut kan du helt styra själv med olika templates. Systemet kan användas för att skapa enstaka sidor där olika bilder visas, men man kan även skapa komplexa system där ingen sida måste vara den andra lik. Sökfunktion nu tillagd.