Allregister

Allregister är ett databasprogram som har 10 st. olika register där du kan lagra dina data. Programmet har Musikregister, Fotoregister, Dataregister, Tidningsregister, Filmregister, Adressregister, Inventarieregister, Litteraturregister, Receptregister, samt Informationsregister. Alla registren kan lösenordsskyddas individuellt så att olika personer kan ha tillgång till olika register. Det går att ta backup på alla registerfilerna inifrån programmet, samt återställa filerna om något fel har uppstått. Du kan själv bestämma var du vill ha backupfilerna. På hårddisken, på en CDRW-skiva eller någon annan backupenhet. Du kan öppna alla registren i huvudfönstret samtidigt, eller ett i sänder.
I Fotoregistret samt Inventarieregistret går det att lägga in en bild till varje post i databasen, 12 olika bildformat.
I version 1.2 kan du skapa obegränsat antal nya databaser.