Algoritmsimulator

Algosim är en gratis, numerisk kalkylator med funktioner för grafritning, statistisk envariabelanalys samt användardefinierade algoritmer. Programmet har analysfunktioner i form av numerisk derivering, integration och lokalisering av maxima, minima och terrassvärden. Vidare erbjuds numerisk ekvationslösning, beräkning av summor och produkter samt tabellfunktioner.