A-UNI_BAS

UNI_BAS är ett program som riktar sig till det lilla/medelstora företaget. Målsättningen är att UNI_BAS skall vara lättanvänt och underlätta administrationen maximalt.
I och med att programmet även innefattar fakturering blir Dina fakturor efter godkännande automatiskt bokförda.
När Du registrerar en leverantör för första gången, då talar Du också om för UNI_BAS hur den leverantörens fakturor skall bokföras. – Fortsättningsvis när Du får en faktura från den leverantören – klicka på leverantören och ange belopp – sedan klarar UNI_BAS resten automatikt. – Riktigt roligt att bokföra så.