A-UNI_BAS

UNI_BAS är ett program som riktar sig till det lilla/medelstora företaget. Förutom fakturering innehåller UNI_BAS även bokföring. Många använder endast faktureringsdelen i UNI_BAS, samtidigt som andra endast använder bokföringsdelen.
Målsättningen är att UNI_BAS skall vara lättanvänt och underlätta administrationen maximalt.
I och med att programmet även innefattar bokföring blir Dina fakturor efter godkännande automatiskt bokförda.

Bokföringsdelen i UNI_BAS kräver inga bokföringskunskaper. Du behöver inte känna till orden Debet eller kredit.

När Du registrerar en leverantör för första gången, då talar Du också om för UNI_BAS hur den leverantörens fakturor skall bokföras. – Fortsättningsvis när Du får en faktura från den leverantören – klicka på leverantören och ange belopp – sedan klarar UNI_BAS resten automatikt. – Riktigt roligt att bokföra så.